Sim Đuôi 13 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0886131513 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0848120813 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0848190613 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0886600313 Vinaphone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0886737113 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0865.720.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0865.749.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0865.794.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0865.804.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0865.815.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0865.835.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0865.869.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0865.910.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0865.944.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0865.946.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0865.975.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0869.868.313 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0869.396.113 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0832.13.13.13 Vinaphone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0826.13.13.13 Vinaphone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0888666613 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0849134913 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888862013 Vinaphone 12,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0854112113 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0823452013 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0813313313 Vinaphone 15,000,000 đ Sim đối Đặt mua
27 0823062013 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0824042013 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0827092013 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0823112013 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0827032013 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0827112013 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0829082013 Vinaphone 9,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0858313313 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đối Đặt mua
35 0888832013 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0817112113 Vinaphone 11,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0817171313 Vinaphone 4,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0825132513 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0819882013 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0833331113 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0886868613 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0837112113 Vinaphone 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0825082013 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0829022013 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0828102013 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua