Sim Đuôi 13 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0973.055.313 Viettel 990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0934.666.013 Mobifone 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 09.6663.2313 Viettel 1,700,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0979.442.313 Viettel 890,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0966.148.113 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0966.375.113 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0963.755.113 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0968.085.113 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0936.863.813 Mobifone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 09.6858.3313 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0989.404.313 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0963.363.813 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0901.522.313 Mobifone 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0986.356.313 Viettel 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0968.225.313 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0968.228.313 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0969.422.313 Viettel 990,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0971.066.313 Viettel 890,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0972.779.313 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0908206113 Mobifone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0972790313 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0945392113 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0974813213 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0981202313 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0981303313 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0937444413 Mobifone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0907131713 Mobifone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0907313413 Mobifone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0988885613 Viettel 3,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0988886013 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0967329313 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0966662613 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0966663513 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0938113713 Mobifone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0977775513 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0933965313 Mobifone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0975414313 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0916983313 Vinaphone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0902741313 Mobifone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0937985313 Mobifone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0948599313 Vinaphone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0969.15.09.13 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0988.04.08.13 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0967.794.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0962.930.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua