Sim đuôi 136 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0981169136 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0965519136 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0986773136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0944.036.136 Vinaphone 8,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0911631136 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0964.052.136 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0979.75.0136 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0974.390.136 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0983.257.136 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0976.170.136 Viettel 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 096.5677.136 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0989.237.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 096.8387.136 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 096.2529.136 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 09.77727.136 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 09.6969.2136 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0968.36.31.36 Viettel 3,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0969.613.136 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0969.569.136 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0919879136 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0942967136 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 094.777.4136 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0983.489.136 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0974.131.136 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0965.389.136 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0971.239.136 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 098.2021.136 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0979.319.136 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0962.1111.36 Viettel 15,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0939.502.136 Mobifone 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0909.589.136 Mobifone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0971.933.136 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 098.11111.36 Viettel 45,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0963.468.136 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 09.77778.136 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0983382.136 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0979.131.136 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0987.688.136 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0989.633.136 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0976.914.136 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0905.45.3136 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 096.2327.136 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0962.597.136 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 098.5067.136 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0962.278.136 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua