Sim Đuôi 14 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0888432014 Vinaphone 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0865304314 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0867.7.3.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0886113114 Vinaphone 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0823113114 Vinaphone 6,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0812022014 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0814052014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0819999914 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0817032014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0824022014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0812032014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0825092014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0829012014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0818002014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0889113114 Vinaphone 16,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0833333114 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0888886614 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0856114114 Vinaphone 12,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0819882014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0827113114 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0888892014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0888992014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0812042014 Vinaphone 6,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0832113114 Vinaphone 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0857113114 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0888682014 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0816062014 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0826082014 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0859113114 Vinaphone 6,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0819032014 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0822244414 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0828314314 Vinaphone 3,990,000 đ Sim taxi Đặt mua
33 0889911114 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0812345414 Vinaphone 790,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0848118114 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0856565614 Vinaphone 1,190,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0819003014 Vinaphone 1,690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0834714714 Vinaphone 2,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
39 0847777814 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0823456414 Vinaphone 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0833377714 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0886992014 Vinaphone 1,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0827614614 Vinaphone 2,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
44 0886115114 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0816141614 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua