Sim Đuôi 16 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0349.12.14.16 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0345.12.14.16 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0366.110.116 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0399.112.116 Viettel 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0352.113.116 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0336.117.116 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0327.118.116 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0387.316.316 Viettel 7,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
9 0359.316.316 Viettel 8,300,000 đ Sim taxi Đặt mua
10 0338.415.416 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0349161716 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0333365216 Viettel 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0345672916 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0364050116 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0338371116 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0372581116 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0375198116 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 037.335.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0362.65.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0347.85.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0399.12.02.16 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0325.715.716 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0349.04.04.16 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0394.03.06.16 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0339.899.116 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 03.6326.6316 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0377.339.116 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0339.322.116 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 039.866.1216 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 03333.19.516 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0329.1313.16 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0325.02.10.16 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0392.09.06.16 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 032.890.1516 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 032.78910.16 Viettel 850,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 037.616.1516 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0379.07.10.16 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 033339.72.16 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0346.13.13.16 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0382.98.1316 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0356.356.016 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 03.793979.16 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0325.13.1816 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0398.983.316 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 03.9229.6116 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua