Sim đuôi 196 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0904.228.196 Mobifone 750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0969.446.196 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0983.82.9196 Viettel 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0982.336.196 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0936.579.196 Mobifone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0968.245.196 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0968.246.196 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0968.257.196 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0969.935.196 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0972.826.196 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0975.268.196 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 09699.44.196 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0909939196 Mobifone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0933353196 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0908138196 Mobifone 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0967914196 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0965.727.196 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0987.022.196 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0976927196 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0964.26.01.96 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0974.296.196 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0987.66.9196 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0912192196 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0941414196 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0944111196 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0943909196 Vinaphone 1,190,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0919333196 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0947050196 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0917888196 Vinaphone 2,790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0912961196 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0948010196 Vinaphone 1,690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0913255196 Vinaphone 2,990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0944186196 Vinaphone 3,290,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0932.25.11.96 Mobifone 1,460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0932.27.01.96 Mobifone 1,460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0932.28.11.96 Mobifone 1,460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0914.814.196 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0912.296.196 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0912.90.91.96 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0967.232.196 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0978.856.196 Viettel 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 096.4568.196 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0963.757.196 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 096.993.2196 Viettel 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0965.763.196 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua