Sim đuôi 1984 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0829111984 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0888361984 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0888441984 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0819751984 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0819761984 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0888911984 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 08.14.11.1984 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0899.83.1984 Mobifone 1,460,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 08.25.05.1984 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 08.25.06.1984 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 08.28.01.1984 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 08.28.07.1984 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0889531984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0889941984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0853051984 Vinaphone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0832811984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0834411984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0842181984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0844001984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0859981984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 085.777.1984 Vinaphone 47,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0866.33.1984 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0824.76.1984 Vinaphone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua