Sim Đuôi 20 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0869678920 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0886797920 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0889828020 Vinaphone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0886388820 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0866.119.120 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0818001020 Vinaphone 19,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0822320320 Vinaphone 9,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
8 0837222220 Vinaphone 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0888000020 Vinaphone 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0836222220 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0857222220 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0813220220 Vinaphone 6,190,000 đ Sim taxi Đặt mua
13 0814161820 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0888880020 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0855020020 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đối Đặt mua
16 0833333020 Vinaphone 3,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0838181920 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0822010020 Vinaphone 890,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0886181920 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0847777920 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0833120120 Vinaphone 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
22 0859020020 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đối Đặt mua
23 0813222220 Vinaphone 3,990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0847777520 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0819003620 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0886111120 Vinaphone 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0836203620 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0815555520 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0888.02.03.20 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 08.5757.2020 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0869.686.620 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0868.399.220 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0842122220 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0853253620 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0889631020 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0886822220 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0812888620 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0816683020 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0812485620 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0815227420 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0889655020 Vinaphone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0812580420 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0817993120 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0819527020 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0817746220 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua