Sim đuôi 2015 đầu 097

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0979032015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0977.07.2015 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0979.29.2015 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0979.96.2015 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0977.96.2015 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0977.29.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 097.25.2.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0975.92.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0976.58.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0973.15.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0977.62.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0975.64.2015 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0979.88.2015 Viettel 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0979.32.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0971.05.2015 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 097.13.4.2015 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 097.352.2015 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0976.75.2015 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0974.19.2015 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 097.378.2015 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0975.49.2015 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 097.148.2015 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0977.30.2015 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0974.91.2015 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0975.73.2015 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0977.08.2015 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 097.238.2015 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 097.333.2015 Viettel 7,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0975.74.2015 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0979.33.2015 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0977.84.2015 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0977.49.2015 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0974.73.2015 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 097.191.2015 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0979.44.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua