Sim đuôi 2015 đầu 098

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0982.08.2015 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0983.58.2015 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0988.4.5.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0983.84.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0987.33.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0982.56.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0988.35.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0985.91.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 098.15.1.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0988.67.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0989.35.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0981182015 Viettel 5,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 098.223.2015 Viettel 3,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 098.149.2015 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0989.62.2015 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0981602015 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 098884.2015 Viettel 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0984.09.2015 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0984.36.2015 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0989.14.2015 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0983.77.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0982.63.2015 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0985.27.2015 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 098.241.2015 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 098.167.2015 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0986.87.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0984.00.2015 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0985.72.2015 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0984.82.2015 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 098882.2015 Viettel 18,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua