Sim Đuôi 28 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03767.22228 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0378.822228 Viettel 16,900,000 đ Sim đối Đặt mua
3 0393.220.228 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0399.221.228 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0373.223.228 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0397.225.228 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0373.227.228 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0395.228.228 Viettel 21,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
9 0347.327.328 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0377.127.128 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0325031828 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0383299228 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0359231228 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0365772828 Viettel 3,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0375223228 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0363.20.26.28 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0337.727.728 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0346.393.828 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 03636.889.28 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0356.222228 Viettel 30,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0363.128.528 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0359.888.028 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0353.353.928 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 03.3434.2228 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0332.252.128 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0393.388.028 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0387.28.86.28 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0375.283.328 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0395.028.628 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 035.4444.728 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0369.511.828 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0395.797.228 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0326.363.328 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0378.001.228 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0328.007.228 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0353.820.828 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0396.818.128 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 03.7576.2028 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 036.202.2728 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0382.7788.28 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0338.168.928 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0363.696.228 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0382.20.2128 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0336.021.228 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0336.909.828 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua