Sim Đuôi 28 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 08589.22228 Vinaphone 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 08595.22228 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 08474.22228 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0823.223.228 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0868.878.328 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0865.366.228 Viettel 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0867.023.028 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0866.128.328 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0889839828 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0866266228 Viettel 8,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0866266628 Viettel 9,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0862228828 Viettel 12,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0866282228 Viettel 11,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0898925928 Mobifone 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0866268228 Viettel 9,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0898488828 Mobifone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0866821128 Viettel 1,600,000 đ Sim đối Đặt mua
18 083.799.2828 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0826.99.2828 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0836.84.2828 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0889998828 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0812228828 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0832283228 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0812328328 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
25 0828288828 Vinaphone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0827827828 Vinaphone 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0888989828 Vinaphone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0818081828 Vinaphone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0818002028 Vinaphone 6,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0813228228 Vinaphone 17,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
31 0822626828 Vinaphone 4,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0838228228 Vinaphone 30,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
33 0845678928 Vinaphone 25,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0818881828 Vinaphone 4,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0888881528 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0828688828 Vinaphone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0836822228 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đối Đặt mua
38 0889227228 Vinaphone 7,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0858226228 Vinaphone 7,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0828333328 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0826288828 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0888877728 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0858286828 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0818626828 Vinaphone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0826826628 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đối Đặt mua