Sim Đuôi 30 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0373.331.330 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 03678.33330 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0376980330 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0383.636.030 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 039.222.2030 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0352.629.630 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0332.022.330 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 036.77799.30 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0377.377.930 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0353.130.330 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0335.530.030 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0365.630.730 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 03.6666.7530 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 033.55.8.30.30 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 03.6666.7630 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0366.80.30.30 Viettel 13,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 03.6666.77.30 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0384.30.10.30 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0384.30.20.30 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0358.39.39.30 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 03.6666.7830 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0378.84.30.30 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0378.89.30.30 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0346.87.30.30 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0373.00.80.30 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0335.768.330 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0374.91.36.30 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0398.130.130 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
29 0386.530.530 Viettel 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
30 0383.330.030 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0392.300.030 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0387963330 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0378.332.330 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0387.336.330 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0378.336.330 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0357.848.330 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0375.339.330 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0395.339.330 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0358.39.30.30 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0326.720.730 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0389.334.330 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0384.338.330 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0377.520.530 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0392.505.030 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0.33.44.55.630 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua