Sim Đuôi 34 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0346.32.33.34 Viettel 4,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0375.331.334 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0332.332.334 Viettel 8,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 03456.4.1234 Viettel 7,700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0386.21.1234 Viettel 4,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0387.08.1234 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0389.44.1234 Viettel 3,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0389.82.1234 Viettel 4,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0395.98.1234 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0399998.234 Viettel 7,900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 03866.33334 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0352967234 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0377814234 Viettel 1,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0328434534 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0326012234 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0329123234 Viettel 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0345029234 Viettel 799,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0358.557.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0382.514.234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0325.292.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0325.508.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0328.870.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0348.327.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0334.344.334 Viettel 30,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 033939.79.34 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 039.254.0234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0356.4567.34 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 03.5464.2434 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0366.3668.34 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0333.888.934 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0366.74.34.34 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0389.33.44.34 Viettel 72,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0389.789.234 Viettel 18,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 03.6666.7534 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 039.4446.234 Viettel 72,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 038.333.6.234 Viettel 72,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 036.678.1234 Viettel 25,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0395.30.32.34 Viettel 15,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 03.6666.7634 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0374.36.35.34 Viettel 44,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 03.6666.7834 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 03.6666.7934 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0366.94.1234 Viettel 46,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0385.11.34.34 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0379.14.24.34 Viettel 26,000,000 đ Sim gánh Đặt mua