Sim Đuôi 34 đầu 05

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0592.08.1234 Gmobile 8,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0592.18.1234 Gmobile 8,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0599.112.334 Gmobile 56,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0559701234 Reddi 8,613,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0559991234 Reddi 8,613,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0559343434 Reddi 27,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0559001234 Reddi 13,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0559101234 Reddi 13,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0559201234 Reddi 13,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0559301234 Reddi 13,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0559401234 Reddi 13,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0559501234 Reddi 13,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0559601234 Reddi 13,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0559801234 Reddi 13,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0559901234 Reddi 13,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0559333334 Reddi 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0559999934 Reddi 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua