Sim đuôi 39 đầu 096

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0963.536.239 Viettel 1,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
2 0964.808.239 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
3 0969.854.339 Viettel 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
4 0968.768.239 Viettel 2,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 0966.074.339 Viettel 1,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0966.704.339 Viettel 1,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0967.308.339 Viettel 1,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 0962.33.34.39 Viettel 4,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
9 0963.22.3539 Viettel 1,700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
10 0963.526.539 Viettel 1,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
11 0968.58.3539 Viettel 1,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
12 0969.389.539 Viettel 2,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
13 0962.668.539 Viettel 2,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
14 0967.8866.39 Viettel 8,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
15 0966.366.739 Viettel 2,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
16 0963.455.839 Viettel 1,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
17 0968.241.939 Viettel 1,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
18 0967.201.939 Viettel 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
19 09679.04.939 Viettel 1,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
20 0969.470.939 Viettel 1,100,000 đ Sim thần tài Đặt mua
21 0964.999339 Viettel 19,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
22 0962.777.439 Viettel 1,700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
23 09.6663.2539 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
24 09.6663.2839 Viettel 2,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
25 0963118339 Viettel 6,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
26 0961181239 Viettel 4,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
27 0968792339 Viettel 4,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
28 0965097739 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
29 0965798939 Viettel 5,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
30 0969098939 Viettel 5,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
31 0961138239 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
32 0961996339 Viettel 3,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
33 0968522839 Viettel 3,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0961268839 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
35 0965235939 Viettel 2,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
36 0963151139 Viettel 2,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
37 0969961639 Viettel 2,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
38 0963598339 Viettel 2,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
39 0962582339 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
40 0961565139 Viettel 1,400,000 đ Sim thần tài Đặt mua
41 0963958939 Viettel 1,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
42 0966.58.1939 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
43 0966.27.1239 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
44 096.1133.039 Viettel 1,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
45 09624.888.39 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua