Sim Đuôi 4 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0865.092.094 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0867.107.104 Viettel 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0836.904.904 Vinaphone 4,600,000 đ Sim taxi Đặt mua
4 0838.904.904 Vinaphone 5,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
5 08.6789.3334 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0813075454 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0888432014 Vinaphone 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0869552444 Viettel 1,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0868805444 Viettel 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0866961444 Viettel 1,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0814226994 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0869101484 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0888836104 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0888966474 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0886128234 Vinaphone 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0889828224 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0889843994 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0847984404 Vinaphone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0866967234 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0847222404 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0866405234 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0847294404 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0865304314 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0886299554 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0868284384 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0847994404 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0842984404 Vinaphone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0819164404 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0848094404 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0862121424 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0868384404 Viettel 2,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0848946664 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0886456734 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0886547234 Vinaphone 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0886646864 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0849294404 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0889686864 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0849594404 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0816070704 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0867.7.3.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0869.361.884 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0867.134.154 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 08686.34404 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0867.58.4404 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0866.181.484 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua