Sim Đuôi 48 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0329.2222.48 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 035.4446.448 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0335227848 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0362.08.08.48 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0329.338.348 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0.3636.2424.8 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 037.4444.948 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0366.74.48.48 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 03.6666.7548 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0366.76.48.48 Viettel 57,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 03.444.88.448 Viettel 96,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 03.6666.7648 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0366.81.48.48 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0374.42.45.48 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0384.28.28.48 Viettel 18,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0366.82.48.48 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0366.83.48.48 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0358.40.40.48 Viettel 64,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0366.71.48.48 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0366.94.48.48 Viettel 72,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 036.4447.448 Viettel 38,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 03.85.344448 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0366.73.48.48 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0369.144.148 Viettel 64,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 032.86.44448 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0367.239.448 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0372.565.048 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0378.242.848 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0333.999.148 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0354.3333.48 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0388884448 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0383.448.848 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0329.6789.48 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0374.440.448 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0379.440.448 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0396.440.448 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0395.441.448 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0396.446.448 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0378.446.448 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0387.441.448 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0352.641.648 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0352.742.748 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0383.442.448 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0395.599.848 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0368.28.18.48 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua