Sim Đuôi 5 đầu 05

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 059.2222.775 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0598.584.555 Gmobile 48,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0599.34.2225 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0559112345 Reddi 31,185,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0559212345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0559312345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0559412345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0559512345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0559612345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0559812345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0559912345 Reddi 31,185,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0559712345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0559454545 Reddi 27,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0559888885 Reddi 15,543,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0559993555 Reddi 2,750,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0559992555 Reddi 2,750,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0559997555 Reddi 2,750,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0559155155 Reddi 3,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0559855855 Reddi 10,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
20 0559185185 Reddi 3,600,000 đ Sim taxi Đặt mua
21 0559195195 Reddi 6,030,000 đ Sim taxi Đặt mua
22 0559885885 Reddi 9,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
23 0559444445 Reddi 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0559999945 Reddi 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0559111115 Reddi 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0559222225 Reddi 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0559333335 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0559666665 Reddi 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0559777775 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0559999955 Reddi 90,000,000 đ Sim kép Đặt mua
31 0559999905 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0559999915 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0559999925 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0559050505 Reddi 25,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0559999935 Reddi 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0559151515 Reddi 25,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0559252525 Reddi 30,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0559999965 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0559353535 Reddi 30,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0559999975 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0559999985 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0559656565 Reddi 30,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0559757575 Reddi 30,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0559858585 Reddi 38,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0559959595 Reddi 75,000,000 đ Sim gánh Đặt mua