Sim Đuôi 50 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0869853550 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0886113550 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0866866550 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0868.667.050 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0822502250 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0825050050 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đối Đặt mua
7 0812345650 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0855008550 Vinaphone 11,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0888800050 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0858050050 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đối Đặt mua
11 0888000050 Vinaphone 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0856565650 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0888881850 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0858508850 Vinaphone 1,090,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0833311150 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0847474750 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0886550050 Vinaphone 690,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0819195050 Vinaphone 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0847777950 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0823235050 Vinaphone 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0838383050 Vinaphone 1,690,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0829295050 Vinaphone 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0819975050 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0838155550 Vinaphone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0825255050 Vinaphone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0889350350 Vinaphone 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
27 0819003650 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0888040050 Vinaphone 2,090,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0888895050 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0838000050 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0886250350 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0845555950 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0845555750 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0888833350 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0812125050 Vinaphone 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0813135050 Vinaphone 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0852345650 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0826123450 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 08.4567.5050 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0889.550.250 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0886.434.550 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0868.606.550 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0889080550 Vinaphone 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0889164950 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0829666650 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua