Sim Đuôi 52 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0353.851.852 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0386.12.32.52 Viettel 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0345.12.32.52 Viettel 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0383152152 Viettel 15,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
5 0326633152 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0335021552 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0342.652.552 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0398.6699.52 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 03325.00052 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 03.86.6879.52 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 03.969969.52 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0327.1212.52 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 03.66668.352 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0373.252.652 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0383.383.752 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0362.512.152 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0332.275.752 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0386.333.252 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0379.389.352 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0356.332.552 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 035.4567.552 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0337.511.552 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0329.50.52.52 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0329.53.52.52 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 03.66667.552 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 03.6666.7652 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0.38.38.7.52.52 Viettel 15,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 03.6666.77.52 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0397.66.2552 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 032.5553.552 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0385.32.42.52 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0372.32.42.52 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0378.447.352 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0356.074.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0354.238.752 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0328.952.152 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 03456788.52 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 038888.22.52 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0337.052.452 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0373.89.2552 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0339.282.252 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0398625552 Viettel 545,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0366.9339.52 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 038998.3952 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0.363.363.952 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua