Sim Đuôi 53 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0344.152.153 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0333311053 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0332204053 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0349053153 Viettel 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0367283053 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0382334353 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0339494953 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0386999953 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0375618053 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0394.252.253 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 033.4449.453 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0353.56.0353 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0375.33.43.53 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0356.353.653 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 03.66667.553 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0382.888.353 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 039.539.53.53 Viettel 72,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 03.6666.7653 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 032.53.7.53.53 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 03.7887.53.53 Viettel 88,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0366.00.5553 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0328.556.553 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0385.49.53.53 Viettel 23,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0379.19.53.53 Viettel 55,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0347.898.653 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0356.38.53.53 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0334.956.553 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0326.36.50.53 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0384.143.153 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 03888.20.353 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0337.4949.53 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 039.888.3553 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0363.49.49.53 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0398.053.053 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
35 0375.253.253 Viettel 6,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
36 03665511.53 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0386.49.49.53 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0353.358.853 Viettel 700,000 đ Sim đối Đặt mua
39 03.8683.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0377.33.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 033333.86.53 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0357.28.4953 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0328.33.43.53 Viettel 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 033.53.14953 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0333.888.653 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua