Sim Đuôi 59 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 08625.23459 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0862.533.559 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0867.959.759 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 08248.55559 Vinaphone 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 08440.55559 Vinaphone 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 08530.55559 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0828.659.659 Vinaphone 9,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
8 0886848959 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0886835559 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0886085559 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0858040859 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0848881859 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0866.151.959 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0868.944.559 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0868.989.759 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0866.71.5559 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0868.729.359 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 08.6956.8659 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0823455559 Vinaphone 6,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0822222959 Vinaphone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0858585959 Vinaphone 50,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0833859859 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
23 0818585859 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0838585859 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0859999559 Vinaphone 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0828655559 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0889999559 Vinaphone 18,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0838929959 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0822334459 Vinaphone 8,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0855959959 Vinaphone 26,900,000 đ Sim đối Đặt mua
31 0857595759 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0855678959 Vinaphone 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0822592259 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0888882659 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0888889259 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0888999859 Vinaphone 7,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0888656959 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0836593659 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0859585859 Vinaphone 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0853535959 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0826659659 Vinaphone 6,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0844444559 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0888882159 Vinaphone 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0888883659 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0888885259 Vinaphone 8,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua