Sim đuôi 6 đầu 0966

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0966.078.396 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0966.123.296 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 09.6663.2356 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0966.09.8676 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0966.587.396 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 09.6663.2446 Viettel 990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0966.572.556 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0966.912.596 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 09.6663.2536 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 09.6663.2556 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 09.6663.2596 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 09.6663.2606 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 09.6663.2646 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 09.6663.2676 Viettel 1,700,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 09.6663.2776 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 09.6663.2796 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0966.088.096 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0966.839.516 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0966.177.396 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0966.959.316 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0966.233.096 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 09.6663.2856 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0966.366.516 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0966.488.396 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0966.70.78.76 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 09.6663.2956 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 09.66633.156 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 09.66646.176 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 09.66676.146 Viettel 1,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 09.66689.316 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0966.279.356 Viettel 1,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0966.325.926 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 09.660088.56 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0966.368.126 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0966.579.816 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0966.579.826 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0966.586.316 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0966.976.536 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0966.97.8826 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0966.97.8856 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0966.470786 Viettel 1,100,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 09.6663.2766 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 096.65.65.916 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0966.142.366 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0966.396.376 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua