Sim đuôi 668 đầu 096

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0967.407.668 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0964.967.668 Viettel 3,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0964.962.668 Viettel 3,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0967.39.2668 Viettel 7,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 096.7274668 Viettel 2,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0967.484.668 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 09.6165.3668 Viettel 4,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 096.772.1668 Viettel 3,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0964726668 Viettel 8,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0961949668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 0961.054.668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 0O969.844.668 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0O965.017.668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0O962.114.668 Viettel 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0963.427.668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 096.251.4668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 096.121.4668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 096.224.0668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0962.904.668 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 0963.041.668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0963.604.668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 096.182.6668 Viettel 22,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 0964.007.668 Viettel 10,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0966.990.668 Viettel 15,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0963.179.668 Viettel 20,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 09.6688.4668 Viettel 20,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0962.67.6668 Viettel 18,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 09678.06668 Viettel 12,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0965.69.4668 Viettel 3,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0965.98.4668 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 096.558.4668 Viettel 3,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 096.559.4668 Viettel 3,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
33 0965.28.4668 Viettel 3,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0965.39.4668 Viettel 3,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
35 0965.38.4668 Viettel 3,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0965.36.4668 Viettel 3,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 0965.29.4668 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0965.93.4668 Viettel 2,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 0965.31.4668 Viettel 2,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0965.3.24668 Viettel 2,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0965.90.4668 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua