Sim đuôi 68 đầu 098

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0989.044.768 Viettel 2,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0987493068 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0981390968 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0981279268 Viettel 12,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 0981527968 Viettel 8,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0981128968 Viettel 7,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 0989206268 Viettel 6,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 0981880568 Viettel 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0985331268 Viettel 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0986413868 Viettel 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 0989457668 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 0984780868 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0984697668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0986308268 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0981209568 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 0988351068 Viettel 2,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 0983.804.768 Viettel 1,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0986.354.068 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0981.605.668 Viettel 7,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 0O989.06.4668 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0O984.589.868 Viettel 7,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 0983.410.668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 0985.410.668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0981.355.868 Viettel 20,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0983.290.868 Viettel 8,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 0985.999.368 Viettel 35,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0985.463.668 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 0985.451.468 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0984.924.268 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0989.223.068 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 0985.974.868 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 0984.733.668 Viettel 6,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
33 0985.639.868 Viettel 10,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0985.604.868 Viettel 3,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
35 0987.232.868 Viettel 15,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0987.94.6168 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 098.404.1868 Viettel 3,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0985.749.368 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 0983.989.668 Viettel 50,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0988.077.868 Viettel 15,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0981196668 Viettel 30,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0988846868 Viettel 70,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0987.0000.68 Viettel 42,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 0984.0000.68 Viettel 33,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 0984.896.468 Viettel 1,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua