Sim Đuôi 69 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0363.663.669 Viettel 6,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0348.665.669 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0344.665.669 Viettel 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 036.7777.469 Viettel 1,900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 035.7777.369 Viettel 5,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 034.6266669 Viettel 6,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 03890.66669 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0384.5555.69 Viettel 1,900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0365.468.469 Viettel 2,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 03.9999.6969 Viettel 45,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0399996.169 Viettel 6,900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0372.29.49.69 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0385936669 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0334009669 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0398933669 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0377869669 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0333939969 Viettel 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0333696069 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0333789569 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0363639569 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0363933569 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0328659669 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0399618569 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0342964469 Viettel 800,000 đ Sim đối Đặt mua
25 0356869969 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0362169969 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0344.87.1969 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 035.707.0369 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0379.22.99.69 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0339.52.1969 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0352.238.369 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0378.00.1369 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0354.966.669 Viettel 15,000,000 đ Sim đối Đặt mua
34 037.28.66669 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 039.444.0369 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0369.879.869 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0333.83.7869 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0353.365.569 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0353.289.869 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0368.398.569 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0355.296.569 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0345.202.369 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0325.995.369 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0399.68.68.69 Viettel 19,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 03322.00069 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua