Sim Đuôi 70 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 039.6677770 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 036.9999.170 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0355717870 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0393297770 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0329.82.1970 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 033.25.6.1970 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0384.771.770 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 032.55.56.570 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0357.67.69.70 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0335.706.670 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 035.3579.070 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0373.710.170 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0379.020.070 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0395.69.69.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0356.660.670 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0329.778.770 Viettel 44,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 03.6666.7570 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0366.76.70.70 Viettel 57,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 037.3333.770 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0366.79.70.70 Viettel 57,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 03.6666.7670 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0397.660.770 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0358.40.40.70 Viettel 72,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0366.90.70.70 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0378.71.70.70 Viettel 13,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0385.30.50.70 Viettel 15,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0378.90.70.70 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0366.73.70.70 Viettel 57,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0328.60.70.70 Viettel 12,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0379.15.70.70 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0364.802.770 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0325.1982.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0377.322.770 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0376.621.070 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 03.999.666.70 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 034567.7570 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0333.777.170 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0364.170.170 Viettel 5,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
39 0386.270.270 Viettel 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
40 0365.370.370 Viettel 9,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
41 0398.370.370 Viettel 9,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0333.333.770 Viettel 18,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0345.23.03.70 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0347.93.1970 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0395.781970 Viettel 530,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua