Sim Đuôi 80 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0393.881.880 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0365.60.70.80 Viettel 8,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 036.8388880 Viettel 5,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 036.8188880 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0343.9999.80 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0366.887.880 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0326021980 Viettel 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0376333080 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0377698880 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0362060680 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0343631980 Viettel 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0363268880 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0396760780 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0386886680 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0352.888.580 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0357.31.1980 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0379.30.1980 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0384.13.10.80 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0384.20.12.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0345.29.03.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0384.14.06.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0397.42.1980 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0382.010.080 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0355.079.080 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0367.908.980 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0367.910.980 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 032.7779.280 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 03333.01380 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0327.80.86.80 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 03.3456.2680 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0355.030.080 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0358.850.580 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0343.660.880 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0365.810.180 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0359.76.7980 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0356.356.580 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 03.563.08880 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 03333.759.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 038.22.66.880 Viettel 56,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 037.3333.180 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 03.6666.7580 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0366.87.80.80 Viettel 57,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0366.89.80.80 Viettel 72,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0362.50.70.80 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0325.81.80.80 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua