Sim Đuôi 80 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0888826980 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0846868680 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0886179080 Vinaphone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0898750780 Mobifone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0862090080 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0886355880 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0865.23.09.80 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0866.040.080 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0868.755.880 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0868.495.980 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0812801280 Vinaphone 7,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0813680680 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
13 0827888880 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0858808880 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0819051980 Vinaphone 5,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0856788880 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0825555580 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0816808080 Vinaphone 27,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0889787980 Vinaphone 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0888886780 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0819988880 Vinaphone 6,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0833331080 Vinaphone 6,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0828787980 Vinaphone 6,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0888811180 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0886000080 Vinaphone 5,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0828282080 Vinaphone 6,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0817680680 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
28 0818001080 Vinaphone 100,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0889088980 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0816868680 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0826868680 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0857588880 Vinaphone 990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0888880780 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0857805780 Vinaphone 3,990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0859678980 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0855787980 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0834567280 Vinaphone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0819004880 Vinaphone 1,690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0833998080 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0829008880 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0814567880 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0816668080 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0819918080 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0819938080 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0819968080 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua