Sim Đuôi 94 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0386.5555.94 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0369.998.994 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0352.997.994 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0395.995.994 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0355.990.994 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0333336.994 Viettel 9,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 03936.99994 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0395.499994 Viettel 6,900,000 đ Sim đối Đặt mua
9 0353776494 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0393265994 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0357777194 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0399210294 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0345007994 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0359131194 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0376.749.794 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0397.24.06.94 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0334.04.03.94 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0377.14.08.94 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0383.17.01.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0343.16.07.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0328.05.05.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0385.26.01.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0347.16.09.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0354.10.11.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0338.63.9994 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 036.34568.94 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 03949.334.94 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0328.94.93.94 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0372.343.494 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 03.4949.2494 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0367.194.394 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0367.866.994 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0395.584.594 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0339.78.9994 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0366.74.94.94 Viettel 13,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 037.3333.094 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 03.6666.7594 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0335.96.94.94 Viettel 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 037.3333.994 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 03.6666.7694 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0396.774.994 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0358.393.394 Viettel 13,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0397.84.94.94 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0366.90.94.94 Viettel 13,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0384.74.84.94 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua