Sim Đuôi 94 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0865.092.094 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0814226994 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0889843994 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0866.191.494 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 086.87.88.594 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0815091994 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0827051994 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0886666694 Vinaphone 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0828091994 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0816994994 Vinaphone 7,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
11 0889898994 Vinaphone 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0819199494 Vinaphone 4,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0824561994 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0835678994 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0888000094 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0886567894 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0839399994 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0838194194 Vinaphone 6,300,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0816781994 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0813331994 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0815678994 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0888948894 Vinaphone 7,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0824689494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0888009494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0819919494 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0819969494 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0888959494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0858333394 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0814494494 Vinaphone 3,990,000 đ Sim đối Đặt mua
30 0886381994 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0886951994 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0826669494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0888591994 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0819869494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0833367894 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0855777794 Vinaphone 2,090,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0852229494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0844477794 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0888839494 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0822345694 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0845679494 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0826789494 Vinaphone 1,590,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0888384394 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0825259494 Vinaphone 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0886994494 Vinaphone 690,000 đ Sim gánh Đặt mua