Sim Đuôi 95 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0338.7777.95 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0385.694.695 Viettel 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 03.55556.395 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0397.395.395 Viettel 6,700,000 đ Sim taxi Đặt mua
5 0334.395.395 Viettel 6,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
6 0334444.995 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 033.9999.895 Viettel 6,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0352.997.995 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0363.996.995 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 03856.99995 Viettel 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 03946.99995 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0364.599995 Viettel 10,000,000 đ Sim đối Đặt mua
13 0379199995 Viettel 7,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0373.199995 Viettel 5,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0383859895 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0327088195 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0328064095 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0336135795 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0394979695 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0332326995 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0359333595 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0395049995 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0397494995 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0399929495 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0372388995 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0336600995 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0366.156.995 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0343.393.395 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0399.961.595 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0365.366.595 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0335.19.08.95 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0387.12.03.95 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0374.23.07.95 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0388.21.09.95 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0382.28.07.95 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0339.26.01.95 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0394.14.07.95 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0374.15.05.95 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0334.19.06.95 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 03.8822.1995 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 035.3333.895 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0328.6789.95 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0328.368.395 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0396.313.595 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0339.395.295 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua