Sim Đuôi 96 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0393.92.94.96 Viettel 5,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 039.2222.996 Viettel 5,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0338.7777.96 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0356.695.696 Viettel 2,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0375.296.296 Viettel 9,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
6 0373.296.296 Viettel 11,600,000 đ Sim taxi Đặt mua
7 0336.997.996 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0339.992.996 Viettel 4,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0364.992.996 Viettel 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0376.994.996 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0399998.796 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0333332.096 Viettel 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 03888.99996 Viettel 39,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 037.8899996 Viettel 13,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 034.2299996 Viettel 5,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 03654.99996 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 03774.99996 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0325485996 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0377616996 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0329612996 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0358679796 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0363925996 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0336857996 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0343823696 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0382295296 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 035.9660096 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0369.387.396 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 03.5959.9296 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0325.30.05.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0394.23.01.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0332.13.04.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0365.25.02.96 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0347.14.05.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0366.29.05.96 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0372.31.01.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0375.13.02.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0332.15.02.96 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0385.20.10.96 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0399.96.69.96 Viettel 20,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0357.596.596 Viettel 12,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
41 03.6868.9696 Viettel 20,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0389.36.9696 Viettel 3,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0378.36.9596 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 033.7979.896 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0396.282.396 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua