Sim Đuôi 98 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0359.94.96.98 Viettel 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0369.94.96.98 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0343.2222.98 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0338.7777.98 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 036.7777.298 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0349.597.598 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 03.55552898 Viettel 5,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0326.197.198 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0334.993.998 Viettel 3,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0343.994.998 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0394.990.998 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0332380198 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0352221198 Viettel 799,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0385968898 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0333359698 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0368135798 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0355303898 Viettel 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0357919798 Viettel 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0369989698 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0338398698 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0339948898 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0328711998 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0363569898 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0374583998 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0392.890.898 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0357.28.38.98 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0342.296.298 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0352.91.96.98 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0343.78.18.98 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0395.779.798 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 03979.08398 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 032.9800.998 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0363.093.898 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0326.91.94.98 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0367.186.998 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0329.16.11.98 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0356.05.09.98 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0345.31.07.98 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0378.97.9898 Viettel 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0359.77.88.98 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0377.868.898 Viettel 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0385.996.998 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0372.0357.98 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0373.039.098 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 032.968.5898 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua