Sim Đuôi Số 01

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0968.223.001 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0904.345.101 Mobifone 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0936.998.001 Mobifone 990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0971.301.701 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0396.7777.01 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 096.3333.401 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0973.599.001 Viettel 990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0934.332.101 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0977.676.001 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0398.800.801 Viettel 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0936.833.101 Mobifone 790,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0986.939.001 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0968.066.101 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 033333.1101 Viettel 8,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0988.3338.01 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0973.022.101 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0938046101 Mobifone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0943363601 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0943370001 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0355150001 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0908073001 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0383730101 Viettel 2,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0886133001 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0363160001 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0909096501 Mobifone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0914273901 Vinaphone 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0886336001 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0822270001 Vinaphone 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0777011101 Mobifone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0937010601 Mobifone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0931529001 Mobifone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0971.28.06.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0979.30.09.01 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0972.03.03.01 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0988.27.09.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0981.07.12.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0964.12.03.01 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0978.12.07.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0967.01.59.01 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0979.06.07.01 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0977.16.06.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0987.41.2001 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0972.13.07.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0328.08.11.01 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0373.16.02.01 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua