Sim đuôi số 1313

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0902741313 Mobifone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0832.13.13.13 Vinaphone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0826.13.13.13 Vinaphone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0817171313 Vinaphone 4,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0915031313 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0946651313 Vinaphone 790,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0888.87.1313 Vinaphone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0888.58.1313 Vinaphone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0819421313 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0812641313 Vinaphone 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0911591313 Vinaphone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0819071313 Vinaphone 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0942061313 Vinaphone 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0812791313 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0765.72.13.13 Mobifone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 093.777.13.13 Mobifone 28,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0764.79.13.13 Mobifone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 070.357.13.13 Mobifone 52,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 078.555.13.13 Mobifone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0938.55.13.13 Mobifone 15,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0909.97.13.13 Mobifone 31,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 07.08.79.13.13 Mobifone 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 077.66.4.13.13 Mobifone 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0906.85.13.13 Mobifone 67,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0777.03.13.13 Mobifone 65,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0765.02.13.13 Mobifone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0703.09.13.13 Mobifone 52,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0765.76.13.13 Mobifone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0769.72.13.13 Mobifone 31,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0777.93.13.13 Mobifone 11,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0764.62.13.13 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0768.09.13.13 Mobifone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 085.777.13.13 Vinaphone 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 07.67.17.13.13 Mobifone 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 094.777.13.13 Vinaphone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0777.06.13.13 Mobifone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0765.81.13.13 Mobifone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0936.07.13.13 Mobifone 45,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 077.977.13.13 Mobifone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0945.29.13.13 Vinaphone 51,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0773.62.13.13 Mobifone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0775.62.13.13 Mobifone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0769.77.13.13 Mobifone 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 07.08.59.13.13 Mobifone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 076.456.13.13 Mobifone 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua