Sim đuôi số 1968

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0379.70.1968 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0374.91.1968 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0918271968 Vinaphone 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0819891968 Vinaphone 3,590,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 0819961968 Vinaphone 3,590,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 08.12.01.1968 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 08.16.05.1968 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 0936.49.1968 Mobifone 1,460,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0812391968 Vinaphone 1,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0855461968 Vinaphone 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 0813411968 Vinaphone 1,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 0822691968 Vinaphone 1,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0826351968 Vinaphone 1,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0827821968 Vinaphone 1,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0889841968 Vinaphone 1,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 093.754.1968 Mobifone 85,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 0797.221.968 Mobifone 950,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0966.811.968 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0909.4.3.1968 Mobifone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 090.26.4.1968 Mobifone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0938.6.7.1968 Mobifone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 0902.50.1968 Mobifone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 0879981968 iTelecom 600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0879991968 iTelecom 3,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0879971968 iTelecom 600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 0879961968 iTelecom 600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0373.02.1968 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 0356.39.1968 Viettel 1,090,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0346.111.968 Viettel 1,090,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0342441968 Viettel 1,570,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 03.5678.1968 Viettel 8,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 0969.3.4.1968 Viettel 5,050,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
33 03.29.01.1968 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 07.8.9.10.1968 Mobifone 15,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
35 036.247.1968 Viettel 1,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0326.48.1968 Viettel 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 035.886.1968 Viettel 2,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0399.07.1968 Viettel 2,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 0336.73.1968 Viettel 1,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0977.38.1968 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua