Sim Đuôi Số 42

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 09.6663.2242 Viettel 1,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0963.646.642 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 096.3333.042 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 034.7777.242 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0969.399.442 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 097.3333.642 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0968.666.342 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0946204442 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0946074442 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0389545442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0983428342 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0942034442 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0941154442 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0973477442 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0862852842 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0886402042 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0969249942 Viettel 1,000,000 đ Sim đối Đặt mua
18 0985868742 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0367.532.542 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0338.041.042 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 034.3333.742 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0972470442 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 096.222.12.42 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0976.117.242 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0977.131.242 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0985.181.242 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0982.443.242 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0986.455.442 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0988.444.542 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0978.244.742 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0967.227.242 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0962.818.442 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0942223242 Vinaphone 7,990,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0822832842 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0886222242 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0852224442 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0839797942 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0822842842 Vinaphone 3,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
39 0886886242 Vinaphone 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0919022242 Vinaphone 1,690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0823442442 Vinaphone 2,990,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0814208142 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0942694242 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0886777742 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0886868642 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua