Sim Đuôi Số 50

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0986.090.050 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 09762.55550 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 09.6663.2550 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0934.332.550 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 038.5555.150 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 09.66633.050 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0982.121.550 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 03.55455550 Viettel 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0705.650.650 Mobifone 3,300,000 đ Sim taxi Đặt mua
10 0913.319.050 Vinaphone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0934.31.5550 Mobifone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 093.686.5550 Mobifone 990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0967.90.70.50 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 09.66606.550 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0948875550 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0869853550 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0949206050 Vinaphone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0919791050 Vinaphone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0933530350 Mobifone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0945865550 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0777763250 Mobifone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0946488050 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0936330350 Mobifone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0386725550 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0886113550 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0966169550 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0332675550 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0908612550 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0908083450 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0939327550 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0777796750 Mobifone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0911686650 Vinaphone 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0346140150 Viettel 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0973507350 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0988095550 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0777723850 Mobifone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0915970050 Vinaphone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0909092750 Mobifone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0866866550 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0938808050 Mobifone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0908182550 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0965605650 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0948795550 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0355.033.550 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0868.667.050 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua