Sim giữa số 13 đuôi số 57

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0934021357 Mobifone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0813757757 Vinaphone 6,800,000 đ Sim đối Đặt mua
3 0912461357 Vinaphone 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0913581357 Vinaphone 3,290,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0832561357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0832581357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0832691357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0832961357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0832981357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0836231357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0837911357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0911221357 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0825791357 Vinaphone 790,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0838291357 Vinaphone 790,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0839521357 Vinaphone 790,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0913851357 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0813577557 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0911355757 Vinaphone 2,990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0813691357 Vinaphone 1,690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0813956957 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0913315757 Vinaphone 3,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0913.888.657 Vinaphone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0813.777757 Vinaphone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0981.386.857 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0981.395.357 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0961.352.057 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0986.813.357 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0969.013.757 Viettel 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0961.312.657 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0977.138.757 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0815132057 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0889701357 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0941751357 Vinaphone 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0911395557 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0813138957 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0919831357 Vinaphone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0912431357 Vinaphone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0913881557 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0813503957 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0813859657 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0915131757 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0813427157 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0889051357 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0913430757 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0913233357 Vinaphone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua