Sim Đuôi 68 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 034.8888.468 Viettel 7,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0357.66.67.68 Viettel 14,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 03.77777.168 Viettel 25,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 039.2466668 Viettel 11,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 0365.466668 Viettel 11,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0328.966668 Viettel 16,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 03.55558.468 Viettel 3,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 0352.4444.68 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0377.333368 Viettel 8,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 035.3333.568 Viettel 7,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 038.9999.468 Viettel 8,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 0375717668 Viettel 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0366068768 Viettel 1,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0326909868 Viettel 1,100,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0396561568 Viettel 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 0382145568 Viettel 1,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 0382533268 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0382816968 Viettel 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0327288468 Viettel 1,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 0357833268 Viettel 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0325252568 Viettel 10,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 0358901268 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 0359089368 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0357698168 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0353018368 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 0382688968 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0332956168 Viettel 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 0357865868 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0333269568 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0333531568 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 0374338668 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 0343909168 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
33 0333776168 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0376858668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
35 0389448668 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0393448668 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 0333928568 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0392728668 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 0373438668 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0389501668 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0392861468 Viettel 1,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0374408668 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0349908668 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 0335026168 Viettel 1,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 0365018168 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua