Sim số giữa 00000

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0369.705.000 Viettel 850,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 039.880.3000 Viettel 850,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0363.703.000 Viettel 990,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0362.603.000 Viettel 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0384.503.000 Viettel 650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0397.303.000 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0385.313.000 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0378.313.000 Viettel 1,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0365.313.000 Viettel 1,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0378.233.000 Viettel 1,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0355.233.000 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 038.2223.000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0338.633.000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 038.38.43.000 Viettel 990,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0372.843.000 Viettel 800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0369.543.000 Viettel 990,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0385.243.000 Viettel 950,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0386.353.000 Viettel 1,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 039.885.3000 Viettel 890,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0372.963.000 Viettel 950,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0329.763.000 Viettel 950,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0339.563.000 Viettel 1,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0373.363.000 Viettel 1,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0355.063.000 Viettel 1,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0363.073.000 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0352.973.000 Viettel 890,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0336.583.000 Viettel 1,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0362.183.000 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0385.083.000 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0393.083.000 Viettel 1,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0345.793.000 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0328.193.000 Viettel 1,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0399.282000 Viettel 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 037737.2000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0389.4.7.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0353.6.7.2000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0394.77.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0363.9.6.2000 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 038.29.6.2000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0389.36.2000 Viettel 2,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0342.05.2000 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 03.5575.2000 Viettel 2,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0383.9.4.2000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0395.8.4.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 035.884.2000 Viettel 1,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua