Sim Đuôi Số 39

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 037.2222.739 Viettel 3,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
2 0342.336.339 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
3 0386.336.339 Viettel 5,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
4 0393.336.339 Viettel 5,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 0368.334.339 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0395.331.339 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 099.668.1239 Gmobile 990,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 0997.456.139 Gmobile 990,000 đ Sim thần tài Đặt mua
9 0996.655.239 Gmobile 790,000 đ Sim thần tài Đặt mua
10 099.668.2339 Gmobile 990,000 đ Sim thần tài Đặt mua
11 0997.455539 Gmobile 790,000 đ Sim thần tài Đặt mua
12 0996.682.639 Gmobile 890,000 đ Sim thần tài Đặt mua
13 0997.455.839 Gmobile 690,000 đ Sim thần tài Đặt mua
14 0963.536.239 Viettel 1,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
15 0983.876.239 Viettel 1,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
16 0964.808.239 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
17 0969.854.339 Viettel 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
18 0968.768.239 Viettel 2,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
19 0966.074.339 Viettel 1,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
20 0966.704.339 Viettel 1,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
21 0982.264.339 Viettel 1,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
22 0972.406.339 Viettel 1,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
23 0967.308.339 Viettel 1,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
24 0962.33.34.39 Viettel 4,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
25 0963.22.3539 Viettel 1,700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
26 0963.526.539 Viettel 1,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
27 0968.58.3539 Viettel 1,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
28 0969.389.539 Viettel 2,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
29 0962.668.539 Viettel 2,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
30 0967.8866.39 Viettel 8,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
31 0966.366.739 Viettel 2,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
32 0971.8988.39 Viettel 2,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
33 0963.455.839 Viettel 1,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0986.735.839 Viettel 1,700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
35 0982.805.939 Viettel 1,400,000 đ Sim thần tài Đặt mua
36 0968.241.939 Viettel 1,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
37 0967.201.939 Viettel 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
38 09679.04.939 Viettel 1,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
39 0969.470.939 Viettel 1,100,000 đ Sim thần tài Đặt mua
40 0926.181.339 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
41 0926.182.339 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
42 0375.6666.39 Viettel 6,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
43 0926.190.339 Vietnamobile 1,100,000 đ Sim thần tài Đặt mua
44 0926.225.339 Vietnamobile 1,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
45 0926.227.339 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua