Sim Tiến Lên 1357

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0934021357 Mobifone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0912461357 Vinaphone 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0913581357 Vinaphone 3,290,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0832561357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0832581357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0832691357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0832961357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0832981357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0836231357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0837911357 Vinaphone 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0911221357 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0825791357 Vinaphone 790,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0838291357 Vinaphone 790,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0839521357 Vinaphone 790,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0913851357 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0813691357 Vinaphone 1,690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0889701357 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0941751357 Vinaphone 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0919831357 Vinaphone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0912431357 Vinaphone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0889051357 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0889761357 Vinaphone 1,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0765.23.1357 Mobifone 6,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0769.65.1357 Mobifone 6,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0366.75.1357 Viettel 44,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0707.28.1357 Mobifone 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 077.579.1357 Mobifone 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0764.17.1357 Mobifone 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0768.65.1357 Mobifone 6,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0932.74.1357 Mobifone 64,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0938.64.1357 Mobifone 64,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0764.18.1357 Mobifone 44,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0765.26.1357 Mobifone 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0707.31.1357 Mobifone 29,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0707.06.1357 Mobifone 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0335.49.1357 Viettel 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0789.94.1357 Mobifone 6,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 070.337.1357 Mobifone 29,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 036.678.1357 Viettel 18,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0789.96.1357 Mobifone 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0704.63.1357 Mobifone 44,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0707.99.1357 Mobifone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0938.53.1357 Mobifone 64,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0708.52.1357 Mobifone 6,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0345.75.1357 Viettel 52,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua