Sim Đầu Số 0339

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0339.540.555 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0339.840.555 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0339.531.333 Viettel 3,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0339.88.1999 Viettel 32,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 033.997.1999 Viettel 12,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0339.563.000 Viettel 1,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 033.990.1999 Viettel 15,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0339.310.999 Viettel 10,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0339.620.111 Viettel 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0339.320.999 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0339.644.555 Viettel 3,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0339.530.999 Viettel 10,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 033979.5999 Viettel 22,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0339.537.333 Viettel 4,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0339.411.222 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0339.350.999 Viettel 10,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0339.170.333 Viettel 3,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 033.989.1999 Viettel 29,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0339.001.666 Viettel 9,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0339.471.000 Viettel 950,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 03393.01.888 Viettel 9,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0339.578.999 Viettel 17,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 03399.74.333 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0339.348.999 Viettel 12,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0339.560.666 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0339.308.999 Viettel 13,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0339.28.7999 Viettel 12,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0339.267.999 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0339.34.7999 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0339.669.000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0339.244.666 Viettel 5,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0339.544.666 Viettel 5,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 033.9969.111 Viettel 3,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 03393.02.888 Viettel 7,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0339.514.666 Viettel 3,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0339.322.888 Viettel 22,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 03399.02.555 Viettel 4,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0339.28.4567 Viettel 6,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 033.9909.111 Viettel 3,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0339.30.4567 Viettel 4,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0339.51.4567 Viettel 4,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0339.817.818 Viettel 3,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0339.52.4567 Viettel 5,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0339.305.999 Viettel 10,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0339.637.666 Viettel 6,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua