Sim Đầu Số 0343

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0343.63.1999 Viettel 14,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0343.2222.87 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0343.2222.98 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0343.956.888 Viettel 10,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0343.20.21.22 Viettel 4,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0343.710.999 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0343.810.999 Viettel 8,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0343.0000.90 Viettel 1,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0343.006.888 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 03435.40.999 Viettel 5,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0343.764.888 Viettel 4,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0343.334.338 Viettel 1,900,000 đ Sim ông địa Đặt mua
13 0343.321.666 Viettel 5,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0343344.888 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0343.844.111 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0343.890.999 Viettel 8,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0343.221.229 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0343.840.222 Viettel 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0343.181.000 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0343.856.777 Viettel 3,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0343.699.099 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 03434.78999 Viettel 12,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0343.764.999 Viettel 4,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 034.35.36.777 Viettel 6,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0343.329.666 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0343.364.999 Viettel 5,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0343.016.777 Viettel 2,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0343.654.999 Viettel 5,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0343.86.7999 Viettel 14,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0343.143.888 Viettel 7,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0343.905.777 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0343.099.111 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0343.869.000 Viettel 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0343.003.006 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0343.006.002 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0343.165.333 Viettel 3,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0343.128.000 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0343.139.222 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0343.118.111 Viettel 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0343.059.555 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0343.683.999 Viettel 13,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0343.873.777 Viettel 2,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0343.511.911 Viettel 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0343.723.777 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0343.019.555 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua