Sim Đầu Số 0345

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0345.183.111 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0345.625.222 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0345.192.111 Viettel 2,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0345.152.666 Viettel 6,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0345.325.222 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0345.12.14.16 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0345.722227 Viettel 9,500,000 đ Sim đối Đặt mua
8 0345.387.888 Viettel 11,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0345.088.333 Viettel 7,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0345.172.111 Viettel 1,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0345.405.222 Viettel 1,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0345.162.111 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0345.08.6888 Viettel 15,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0345.198.333 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0345.528.777 Viettel 3,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0345.100.333 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0345.17.6888 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0345.366.888 Viettel 55,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 034569.1666 Viettel 11,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0345.793.000 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0345.03.04.05 Viettel 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0345.664.555 Viettel 5,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0345.917.555 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0345.057.333 Viettel 3,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0345.147.333 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 03456.95999 Viettel 39,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0345.599.899 Viettel 7,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0345.160.999 Viettel 9,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0345.161.000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0345.579.666 Viettel 13,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0345.944.111 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0345.100.666 Viettel 9,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0345.194.999 Viettel 9,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 03455.77776 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 03456.39.666 Viettel 15,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0345.509.666 Viettel 6,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0345.50.8666 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0345.518.666 Viettel 7,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0345.494.666 Viettel 4,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0345.574.666 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0345.343.888 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0345.566.866 Viettel 7,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 03456.54.666 Viettel 5,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0345.189.111 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0345.079.111 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua