Sim Đầu Số 0396

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03968.22225 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0396.472.666 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0396.93.95.97 Viettel 4,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0396.471.666 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0396.710.999 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0396.2.4.2000 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0396.574.888 Viettel 5,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0396.7777.01 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 039.6656.777 Viettel 7,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0396.84.9666 Viettel 3,400,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0396.884.222 Viettel 1,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0396.574.222 Viettel 1,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 039.6677770 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 039.69.89.444 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0396.196.555 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0396.526.777 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0396.914.000 Viettel 850,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0396.544.999 Viettel 9,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0396.858.444 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0396.204.000 Viettel 1,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 03969.04.222 Viettel 1,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 039.6166664 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0396.594.666 Viettel 3,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0396.88.4078 Viettel 1,900,000 đ Sim ông địa Đặt mua
25 0396.386.444 Viettel 1,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 039.6666.293 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0396.139.000 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0396.918.000 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0396.936.937 Viettel 2,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0396.935.936 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0396.039.222 Viettel 2,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0396.433.633 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0396.748.222 Viettel 1,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0396.234.235 Viettel 3,900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 039.6655551 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0396.871.888 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0396.737.000 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0396.627.000 Viettel 950,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0396.703.777 Viettel 2,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0396.475.666 Viettel 3,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0396.609.555 Viettel 3,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0396.333343 Viettel 3,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0396.333373 Viettel 4,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0396.3333.59 Viettel 2,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0396.091.555 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua