Sim Đầu Số 0398

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 039.880.3000 Viettel 850,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0398.577.555 Viettel 6,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0398.450.555 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 039.838.1999 Viettel 19,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 03980.22225 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 039.885.3000 Viettel 890,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0398.243.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 039.8888.292 Viettel 6,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0398.417.555 Viettel 2,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 039.8888.187 Viettel 4,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 03982.00004 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0398.206.555 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0398.426.555 Viettel 3,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 03989.51.000 Viettel 1,190,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0398.456.555 Viettel 11,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0398.591.000 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0398.669.444 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0398.648.999 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0398.166.066 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0398.304.000 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0398.357.444 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0398.399.000 Viettel 3,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0398.563.555 Viettel 5,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 039.86.86.333 Viettel 29,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0398.766.966 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0398.695.333 Viettel 4,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0398.003.004 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0398.800.801 Viettel 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0398.012.555 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0398.577.677 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 03989.06.999 Viettel 9,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 039.8818.222 Viettel 3,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0398.798.222 Viettel 3,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0398.392.555 Viettel 4,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0398.867.222 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0398.946.000 Viettel 1,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0398.146.222 Viettel 1,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0398.100.555 Viettel 6,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0398.884.883 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0398.285.222 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0398.882.883 Viettel 8,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0398.298.555 Viettel 7,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0398599789 Viettel 3,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0398988113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0398639222 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua